Košice Marathon with Rotary

Juraj Mičko zorganizoval účasť študentov inboundov na MMM v Košiciach.

Zúčastnilo sa ho 26 študentov, pričom 4 študenti boli domáci inboundi hosťujúci študenti v RC Košice, Classic a Country. Polmaraton zabehli 3 študenti, ostatní bežali trať 4,2 km. Juraj sa poďakoval sponzorujúcim, ktorí zaslali finančný príspevok (J. Sinay), poskytli pomoc v podobe večer, obedu, miestnosti, HI reklame- výroba tričiek (R. Probstner, manželia Murkovci) a tiež rotary členom, ktorý poskytli ubytovanie (M. Horváthová, Sklenárovci, D. Schwartzová, J. Poláková, M. Kočiová) ale aj súčasným host rodinám (Múdrý, Čižmár, Janotková) . Akcia bol výbornou prezentáciou nášho RC, mesta Košice, a hlavne MMM. Bolo to náročné aj pre študentov, lebo v sobotu popoludní sa zúčastnili promo akcii v rámci MMM, bielej noci a niektorí ešte nevedeli od vzrušenia zaspať doma v host rodine. Beh prebehol bez komplikácii, a mnohí sa ešte zapojili do charitatívnej zložky, keď na stanovisku obhospodarovanom Gymnáziom Poštová pomáhali podávať občerstvenie bežcom MMM. Kompletný program je súčasťou prílohy. Všetci sme sa zhodli, že táto akcia by sa mala stať tradíciou. Najvačšia vďaka patrí Jurajovi Mičkovi, jeho synovi Martinovi a spolužiakom, ktorí zabezpečili doprovod počas celej akcie.