Návšteva v Prezidentskej knižnici

Pán Prezident Schuster, nás čestný člen, nás prijal v Prezidentskej knižnici, ktorá sa nachádza v priestoroch Východoslovenskej galérie. Ďakujeme za vrelé a príjemné privítanie.