SERVICE AWARD

SERVICE AWARD

SERVICE AWARD

Rotarian Spouse/Partner Service Award for demonstrating exemplary humanitarian service through Rotary

Na Vianočnom večierku si v pondelok, 21. decembra prebrala cenu Rotarian Spouse/Partner Service Award z rúk Jožky Polákovej Beata Murková, manželka Rotariána Petra Murka.

Jožka Poláková, past Rotary Prezidentka, Dištrikt Guvernérka: „ Navrhla som Beu Murkovú na toto ocenenie za dlhoročnú nezištnú a obetavú službu – starostlivosť o inboundov, vytváranie teplých rodinných vzťahov, organizovanie aktivít vo voľnom čase, počas víkendov. Zaujíma sa o každého jedného zahraničného študenta, ktorý príde do nášho klubu. Priateľstvo a pohostinnosť, ktoré ponúka zahraničným študentom pretrváva dlho aj po ich odchode z Košíc a radi sa vracajú, aby v rodine Murkovcov strávili celé týždne tak, ako vo svojej vlastnej rodine.“

Poctená a prekvapená Bea Murková: „Dostať takúto cenu od Rotary International ako prvý nerotarián v našom dištrikte bola pre mňa obrovská česť a nesmierne si to vážim. To, že sa tak stalo, ovplyvnili tri faktory:

  • môj manžel mal možnosť a príležitosť od Rotary stať sa jeho členom
  • Rotary robí tak úžasný program, ako je ročná výmena študentov
  • naša rodina mala možnosť a česť stať sa Rotary host rodinou.“

Gratulujeme :)