Rotary International 

 História 

Naša vyše 1,2 miliónová organizácia začala ako vízia jedného muža – Paula Harrisa, Chicagského právnika, ktorý vytvoril jednu z prvých medzinárodných organizácií s cieľom slúžiť. Rotary Club Chicago bolo založené 23. februára 1905 ako miesto, kde si ľudia z rôznych profesií môžu vymieňať
myšlienky a vytvárať zmysluplné a celoživotné priateľstvá. 

  Motto Rotary:  Slúžiť a pomáhať druhým.  

Prečo "Rotary" ?
           
 

Názov vznikol z tradície meniť "rotovať " miesto stretnutia vždy u iného člena klubu.

      Paul Harris

Stručný prehľad histórie klubu


1905    Založenie prvého Rotary klubu v Chicagu v USA 
1925    Prvý Rotary klub v ČSR – RC Praha 
1928    Založenie RC Košice 
1937    Zákaz činnosti Rotary v krajinách ovládaných nacistami 
1945    Spolupráca RI pri formulovaní Charty OSN
1985    Program POLIO Plus na likvidáciu detskej obrny vo svete
             ( v 128 krajinách sveta) 
1987    Ženy členkami Rotary
1990    Obnovenie činnosti Rotary v Československu 
1999    Samostatná činnosť Dištriktu 2240
2008    Oficiálny názov dištriktu Rotary International
              Dištrikt 2240 – Česká republika a Slovenská republika,
              nezisková organizácia

 Rotary dnes 

Rotary International (RI) predstavuje celosvetové neziskové apolitické spoločenstvo vedúcich osobností rôznych profesií, poskytujúcich humanitné služby a pomoc a podporujúcich vysoké etické zásady
vo všetkých oblastiach života. 

                    

Program POLIO Plus

¯¯¯¯¯¯¯¯
 

najväčší projekt RI v súčasnosti pomáha bojovať proti detskej obrne vo svete.

 Známi Rotariáni 

    Warren G. Harding, U.S. president
​    Jean Sibelius, Finnish composer
​    Dr. Charles H. Mayo, co-founder of Mayo Clinic
​    Guglielmo Marconi, Italian inventor of the wireless
      radio and Nobel laureate
​    Thomas Mann, German novelist and Nobel laureate
​    Friedrich Bergius, German chemist and Nobel laureate
​    Admiral Richard E. Byrd, American explorer
​    Jan Masaryk, foreign minister of Czechoslovakia
​    H.E. Soleiman Frangieh, president of Lebanon

​    Manny Pacquaio, Filipino world-champion boxer
      and congressman
​    Frank Borman, American astronaut
​    Edgar A. Guest, American poet and journalist
​    Sir Harry Lauder, Scottish entertainer
​    Franz Lehar, Austrian composer
​    Lennart Nilsson, Swedish photographer
​    Carlos Romulo, UN General Assembly president
​    Sigmund Sternberg, English businessman
      and philanthropist

Rotariáni sú vaši susedia, vaši komunitní lídri a niektorí
aj najväčší tvorcovia dejín.

 Skúška 4 otázkami 

Štyri otázky, ktoré boli vytvorené rotariánom Herbertom J. Taylorom v roku 1932 počas Veľkej hospodárskej krízy
ako návod na obnovenie ekonomiky a v roku 1942 bol prijatý za jednu z etických noriem Rotary.


Táto skúška je vyjadrením obchodnej, profesionálnej a osobnej etiky,
ktorú rotariáni od seba vyžadujú.

Je to
PRAVDA ? 

 

Je to FÉR 
voči všetkým ?

 

Podporí to DOBRÚ
VÔĽU A PEVNEJŠIE
PRIATEĽSTVO ?

Bude to 
VÝHODNÉ
pre všetkých ?