Projekty a aktivity 

 Činnosti Klubu 

Členovia Rotary klubov sa schádzajú raz za týždeň na pravidelnej klubovej schôdzke a pri realizovaní
svojich projektov, akcií pre verejnosť a pri ďalších iných príležitostiach.

Klubová služba

 • organizačné záležitosti
 • osobný rozvoj členov
 • športová činnosť 
 • kultúrna a záujmová činnosť

Profesná služba

 • prednášky
 • študijné pobyty
 • štipendiá
 • výmeny GSE

Služba obci

 • verejnoprospešné projekty
 • charita
 • podpora handicapovaných
 • pomoc pri prírodných katastrofách

Služba novej generácii

 • výmenné pobyty stredoškolákov
 • letné kempy a semináre RYLA
 • Podpora Rotaract, Interact a ROTEX

Medzinárodná služba

 • klubové partnerstvo
 • medzinárodné projekty
 • programy Nadácie Rotary

 Profesná služba 

» viac informácií na president@rotarykosice.sk

 Služba novej generácii 

» viac informácií na president@rotarykosice.sk

Long term VÝMENNÉ POBYTY

Jednoročná výmena stredoškolákov je kultúrny a vzdelávací program, pri ktorom hosťujúci študent navštevuje školu a žije v 2-3 hostiteľských rodinách v hostiteľskej krajine. Program je založený na vzájomnosti, pričom počet študentov, ktorí prichádzajú do príslušného dištriktu (dištrikt je organizačná jednotka, združujúca obvykle 50-80 Rotary klubov na určitom území), sa má rovnať počtu študentov, ktorí príslušný distrikt opúšťajú. Návšteva školy je povinná, a to si vyžaduje, aby študent poznal jazyk hostiteľskej krajiny, alebo aby bol aspoň reálne pripravený sa ho naučiť. 

ROTARY INTERNATIONAL již po několik desetiletí pořádá letní rotariánské tábory (short term camps) jako jednu z aktivit v rámci tzv. služby mládeže. Letní tábory jsou pořádány především v evropských státech, jen výjimečně v zámoří, např. v Kanadě nebo USA. Jedná se nejčastěji o 14ti denní pobyty s různorodým zaměřením na sport, kulturu, historii, poznávání pořádající země apod. Základní věkovou skupinu, pro kterou jsou tábory především určeny, tvoří středoškolská mládež ve věkovém rozmezí od 15 do 19 let.

LONG TERM OUTBOUNDS

Short term VÝMENNÉ POBYTY

ROTARY INTERNATIONAL již po několik desetiletí pořádá letní rotariánské tábory (short term camps) jako jednu z aktivit v rámci tzv. služby mládeže. Letní tábory jsou pořádány především v evropských státech, jen výjimečně v zámoří, např. v Kanadě nebo USA. Jedná se nejčastěji o 14ti denní pobyty s různorodým zaměřením na sport, kulturu, historii, poznávání pořádající země apod. Základní věkovou skupinu, pro kterou jsou tábory především určeny, tvoří středoškolská mládež ve věkovém rozmezí od 15 do 19 let.

ROTARACT

Dňa 14. decembra 2015 boli v Košiciach do rodiny ROTARY INTERNATIONAL slávnostne prijatí členovia znovu obnoveného ROTARACT Clubu Košice, ktorého sponzorom je náš klub.

Prevažná väčšina súčasných nových členov sú mladí ľudia, ktorí absolvovali ROTARY ex-change program a zúčastnili sa ročných výmenných pobytov alebo krátkodobých letných campov ako vyslanci nášho RC Košice. (Jedna z neprítomných členiek takýto pobyt aktuálne absolvuje v Brazílii.) A každý z nich mal po návrate zo zahraničia pocit, že svoj pobyt, skúsenosti a zážitky musí nejakým spôsobom „splatiť a vrátiť“. Najlepšie v aktívnej činnosti pre ROTARY.

Na slávnostnom podujatí boli prítomní aj prezidenti RAC Košice Classic Matej Puzder a hosť z RAC Pardubice Lukáš Mazúch. Guvernér Distriktu 2240 Vl. Adámek a A. Havranová, asistentka D2240 pre Rotaract a Interact podporili celý akt zaslanými zdravicami. Past District Guvernérka Jožka Poláková v zastúpení Distriktu 2240 odovzdala prezidentke M. Kočiovej Certifikát o znovuprijatí do ROTARY INTERNATIONAL. Náš Prezident Juraj Paulinský odovzdal klubu ako dar zástavky RAC Košice a pamätné listy.

 

VIA LITERA 2022

Knižnica pre mládež mesta Košice a Rotary Klub Košice vyhlasujú druhý ročník literárnej súťaže Via Litera. Určená je študentom stredných škôl a druhého stupňa osemročných gymnázií s pôsobnosťou v mestách Košice a Prešov.

Súťaž o cenu Petra Raševa má poskytnúť priestor vyjadriť sa k téme Sloboda a jej podoby

 Medzinárodná služba 

» viac informácií na president@rotarykosice.sk