Via Litera 2022

Via Litera opäť hľadá literárne talenty

Knižnica pre mládež mesta Košice a Rotary Klub Košice vyhlasujú druhý ročník literárnej súťaže Via Litera. Určená je študentom stredných škôl a druhého stupňa osemročných gymnázií s pôsobnosťou v mestách Košice a Prešov.

Súťaž o cenu Petra Raševa má poskytnúť priestor vyjadriť sa k téme Sloboda a jej podoby

Organizátori súťaže, venovanej hercovi a režisérovi Petrovi Raševovi, sa rozhodli druhý ročník zaostriť na podoby slobody. „Súťaž je prioritne zameraná na hľadanie mladých talentov medzi študentmi stredných škôl a žiakmi druhého stupňa osemročných gymnázií. Tentokrát od súťažiacich očakávame, aby cez literárne práce v próze alebo poézii vyjadrili svoje názory na rôzne uhly pohľadu na slobodu. Zaujíma nás názor mladej generácie. To, ako sa na slobodu pozerajú oni a ako ju vnímajú. Čo si vlastne pod pojmom sloboda predstavujú a či sú ich predstavy totožné s názormi okolia, alebo sa rozchádzajú. Táto téma snáď ani nemá hraníc, dá sa skloňovať a ohýbať a pohľady sa môžu diametrálne líšiť. Sme zvedaví, čo na to študenti, ktorí v roku 1989 svoje názory rozhodne prejavili a či tomu bude aj teraz cez súťažné práce,“ konkretizuje ciele súťaže riaditeľka Knižnice pre mládež mesta Košice Kamila Prextová.


Via Litera si pripomína pamiatku rotariána
Myšlienka vyhlásiť súťaž dozrievala medzi členmi Rotary Klubu Košice už dávnejšie. „Peter Rašev bol výnimočne nadaný, rozhľadený a najmä ľudský. Bol jedným zo zakladajúcich členov Rotary Klubu Košice a my sme spolu s knižnicou našli krásny spôsob ako si jeho pamiatku a odkaz každoročne pripomínať,“ hovorí za Rotary Klub Košice Denisa Sklenárová. „Zo spolupráce sa teší aj Petrova manželka, Ľuba Blaškovičová, ktorá zdieľa spoločný názor, že poskytnúť priestor na prezentáciu mladého talentu a oceniť ho, je mimoriadne dôležité a zároveň si váži, že udeľovanie ceny Petra Raševa dôstojne pripomína jeho tvorivosť, umeleckú dušu a nadanie.“

Súťaž má svoje podmienky

Súťažné práce je potrebné doručiť na e-mailovú adresu knižnice najneskôr do konca októbra 2022 v presne predpísanej forme. „Všetky potrebné informácie a podmienky účasti sú zverejnené na webových stránkach vyhlasovateľov súťaže. Možno zdôrazním jednu zmenu. Tentokrát sa môžu do súťaže zapojiť nielen študenti košických škôl ako tomu bolo v prvom ročníku,, ale aj tých prešovských. Peter Rašev síce žil a tvoril v Košiciach, narodil sa však v Prešove,“ zdôvodňuje zmeny podmienok Denisa Sklenárová. Práce bude hodnotiť trojčlenná porota v zložení: Jozefa Poláková, bývalá riaditeľka odboru pre Vonkajšie vzťahy VSŽ, spoluzakladateľka Rotary Klubu Košice, Jana Tesserová, pedagogička a bývalá riaditeľka Gymnázia Šrobárova, kurátorka Galérie Ľudovíta Felda druhou a Ľuba Blaškovičová, herečka, dramaturgička, režisérka, a členka činohry Štátneho divadla Košice. 

„Najlepším autorom bude udelená cena Petra Raševa a ako motivačná odmena poukážky na nákup kníh vo výške až do 150,- Eur. V spolupráci so Štátnym divadlom Košice máme v pláne i ďalšie prekvapenia, ktoré môžu prispieť či už k zviditeľneniu samotných autorov, alebo k naštartovaniu ďalšej umeleckej kariéry,“ dodáva Denisa Sklenárová.

Súťaž Via Litera prebieha od 7. septembra do 31. októbra 2022. Výsledky budú vyhlásené v decembri 2022. 

Viera Ristvejová, 7.9.2022

Potrebné informácie a záväzné propozície: