Rotary Košice

 Činnosti Klubu 

Členovia Rotary klubov sa schádzajú raz za týždeň na pravidelnej klubovej schôdzke a pri realizovaní
svojich projektov, akcií pre verejnosť a pri ďalších iných príležitostiach.

Klubová služba

 • organizačné záležitosti
 • osobný rozvoj členov
 • športová činnosť 
 • kultúrna a záujmová činnosť

Profesná služba

 • prednášky
 • študijné pobyty
 • štipendiá
 • výmeny GSE

Služba obci

 • verejnoprospešné projekty
 • charita
 • podpora handicapovaných
 • pomoc pri prírodných katastrofách

Služba novej generácii

 • výmenné pobyty stredoškolákov
 • letné kempy a semináre RYLA
 • Podpora Rotaract, Interact a ROTEX

Medzinárodná služba

 • klubové partnerstvo
 • medzinárodné projekty
 • programy Nadácie Rotary