História

História Rotary v Košiciach po roku 2001

História Rotary v Košiciach do roku 2001

O nás

 

V roku 2001, teda po 73 rokoch, obnovuje svoju činnosť Rotary Klub v Košiciach ako súčasť celosvetového rotariánskeho hnutia.
Rotary Klub Košice bol v poradí 10. klub na Slovensku a 45. v česko-slovenskom dištrikte.
Do medzinárodného spoločenstva Rotary International (RI)
ho prijali 30. marca 2001.

 ​ Prezidenti Rotary klub Košice 2001 - 2017 

2001 – 2002    KLÍMA Jozef
                           (Charter prezident)

2002 – 2003    POLÁKOVÁ Jozefa

2003 – 2004    ŠARIŠSKÝ Juraj

2004 – 2005    HORVÁTH Štefan

2005 – 2006    VANČÍK Juraj

2006 – 2007    TANYASI Karol

2007 – 2008    GREGOVÁ Elena

2008 – 2009    MURKO Peter

2009 – 2010    HORVÁTHOVÁ Marta

2010 – 2011    PROBSTNER Róbert

2011 – 2012  ​  PARA Marcel

2012 – 2013    SLOVINSKÝ Juraj (abdikoval v Septembri) /JESENSKÝ Peter

2013 – 2014    JESENSKÝ Peter

2014 – 2015    ŠIROTŇÁK Jozef

2015 – 2016     PAVLINSKÝ Juraj

2016 – 2017     SLÁVIK Peter


 

 ​ Prezidenti Rotary klub Košice 1928 - 1938 


Rotary klub Košice  -  Distrikt 66 Československo

 

1928 – 1929  ROHLÍČEK Jozef

1929 – 1930  SLÁVY Ján

1930 – 1931  DOLANSKÝ Karol

1931 – 1932  MARENDIAK Peter

1932 – 1933  NOVÁK Alois

 

1933 – 1934  SCHOLTZ Marcel

1934 – 1935  BENDA Anton

1935 – 1936  ŠTEFÁNIK Ivan

1936 – 1937  SÝKORA Ladislav

1937 - 1938   KRNO Jozef

​ Rotary v novinách 

13. marec 1923, Slovenský Východ
"Nezištná služba druhému - najväčší prospech vlastný"

Založenie klubu "Rotary" v Košiciach, význam, činnosť a cieľ tejto svetovej organizácie.

11. január 1933, Slovenský Východ
Hospodársky význam turistiky v Tatrách

Zo sjazdu slovenských Rotary klubov v Tatrách » čítaj viac

8. marec 1933, Slovenský Východ
Problém zdravého spolužitia národov v Československu účelne rozriešený
Snemovanie Rotariánov  v Prahe – Služba ľudstvu

1. október 1933, Slovenský Východ
V Spojených štátoch mám zakúpený hrob, ale moje posledné slová budú:
“Nech žije Československá republika!“

Prejav košického rodáka Mr. Váczyho. – Jeho privítanie v Rotary klube

Apríl 1938, Rotarián
Časopis Československého Rotary International

8. január 1938, Slovenský Východ
Tatry baštou čs. rotariánov

Zdarilý meeting v Tatranskej Lomnici 

17. marec 1938, Slovenský východ, Jubileum košického

Rotary clubu 
» čítaj viac

17. máj 1938, Slovenský východ
Pekný priebeh XI. Konferencie 66. Dištriktu R.I.

Rotariáni z celej republiky v Košiciach

22. júl 1995, Lidové noviny
Zpráva o tradici spojené s elitou

Rotary a rotariáni

1995

Kdo jsou rotariáni?

1999, Good News Novinky

Rotary distrikt 2240 je založen!

1999, Good News Novinky

Z histórie Rotary hnutia na Slovensku