Mikuláš v Užhorode

December 2015 - Projekt Užhorod

December 2015 -- Projekt Užhorod

Rotary klub Košice má už niekoľko rokov patronát nad 4. základnou školu s rozšíreným vyučovaním slovenského jazyka v Užhorode. Škola sa nachádza v peknom, zrekonštruovanom objekte bývalého Masarykovho dievčenského Gymnázia. Pravidelne raz ročne v rámci tohto patronátu obdarovávame žiakov Mikulášskymi darčekmi.

Delegácia klubu v zložení Jožko Širotňák, Peter Slávik, Igor Caban, Miroslav Sklenár, Paráková z Rotaract klubu,  spolu s Konyom - Mikulášom a zástupkyňou družobnej školy ZŠ Staničná 13 Košice pani  Dubeňovou vyrazila v piatok, 4. decembra z Košíc. Celkovo bolo rozdaných 150 Mikulašských balíčkov pre žiakov 1.- 4. ročníka, ktorí predviedli Mikulášovi krátky program - básničky, pesničky a tančeky.