Janka Tesserová, past YEO

Rozhovor s našou bývalou Youth Exchange Officer

Janka Teššerová

Prečo si sa stala Rotariánkou? Čo Ťa na myšlienke pomoci, podpory, existencie klubu oslovilo?
Pre RC som pracovala už viac rokov, ako nerotariánka som dostala ocenenie Tomáša Baťu, hosťovali sme na Gymnáziu študentov zo zahraničia - bola som im nápomocná, niečo ako „školská mama“. Dobročinnosť mi je blízka, sprevádza ma životom, myslím, že som to videla doma, byť nápomocný je pre mňa prirodzený pocit.

Mojim Rotary krstným otcom bol Karol Tanyasi (2007), bol výborný a obetavý prezident a v mojej práci YEO mi bol veľmi nápomocný. Karol bol aj môj študent na Šrobárke, takže sme mali k sebe v pracovnej línii veľmi blízko.

Prečo si sa vydala na pedagogickú cestu?
Od malička som nehľadala inú cestu, nikdy som o inej profesii neuvažovala, už ako dieťa som si vytvorila svoju triedu, žiakov- keď sa deti hrali na oteckov a mamičky, ja som sa hrala na školu.

Aj po 46. rokoch aktívneho školstva neľutujem svoju voľbu. Povolanie pedagóga by som si opäť zvolila,  asi  to mám v sebe, práca so študentami je tvorivá, živá, uspokojujúca a napĺňa učiteľskú dušu.

Čo pre Teba znamená Šrobárka?
Šrobárka je pre mňa celý životný zenit. Začala som tam ako absolventka univerzity  a žiaľ po 40. rokoch som musela odísť, ale mám krásne spomienky na pedagogickú i riaditeľskú prácu, mám úžasné spomienky na múdrych, talentovaných a výnimočných žiakov, ale aj na letné aktivity v Nemecku, lyžiarske zájazdy, brigády a množstvo kultúrnych a spoločenských aktivít.

Dodnes som v kontakte s mnohými študentami, sú dnes na rôznych  významných i zodpovedných postoch a som na mnohých veľmi pyšná. Je mi ľúto, že Šrobárka stratila v dôsledku nešťastných okolnosť svoje dobré meno a prioritné postavenie medzi gymnáziami.

Aký študent je pre Teba výnimočný?
Pre mňa je každý študent výnimočný, jeden je vnímavejší, iný talentovaný, ďalší usilovnejší či  tvorivejší. Každý študent si zaslúži šancu, pozornosť i pomoc, každého si treba vypočuť, niekomu je  potrebné poradiť a podporiť ho, ale hlavne je pochopiť ho a dať mu správne sebavedomie a sebaúctu. Vážim si každého jedného žiaka, majú v sebe ohromný potenciál, pomaly a pomocou rodičov a chápajúcich a trpezlivých pedagógov ho treba rozvíjať.

Výmeny študentov Rotary Clubu?
Výmeny študentov sú veľkým pozitívom pre Rotary Club, je to vlajková loď a jedna z prioritných úloh RC. Pre našich študentov je to kultúrna výmena, spoznať život a kultúru iného štátu, pre zahraničných študentov je to, mimo kultúrnej výmeny, zviditeľnenie Slovenska vo svete. Mám veľa pozitívnych skúsenosti s výmennými študentami, sú u nás šťastní, samostatní, majú slovenských priateľov, naučia sa jazyk.

Ako vznikla Tesserovica?
Tesserovica je rodinný nápoj, bola to špecialita môjho otecka a strýka lekárnika....

Je niečo, čo by si v súčasnosti zmenila, keby si mohla?
Zmenila by som množstvo vecí, nielen súčasnú spoločenskú klímu, ale hlavne problémy, ktoré sa týkajú školstva. Je neprípustné, aby sa obsah výuky desaťročia nemenil, dnes je doba techniky, počítačov, treba učiť deti a mládež, kde sú informácie, učia sa množstvo predmetov, memorujú, je potrebné a nutne selektovať, čo sa naučiť, čo pochopiť, kde hľadať súvislosti a čo vedieť nájsť v literatúre a na počítači. Deti v ZŠ nerozumejú textu, nevedia odpovedať na otázky, nečítajú knihy, majú absenciu slovnej zásoby, neučí sa rétorika. Je nevyhnutné posilniť hodiny cudzích jazykov - podľa európskeho referenčného rámca by mal každý maturant ovládať dva cudzie jazyky slovom a písmom. Viem, žiaľ, že veľa stredoškolákov nevie dať cudzincovi ani základnú informáciu v cudzom jazyku.

Slovensko malo najlepšie školstvo v rámci Európy, menia sa ministri, ale nie obsah. Kladiem si otázku „Nikoho nezaujíma, akým smerom sa uberá výchova a vzdelanie?“

Disciplína nie je už častokrát na požadovanej úrovni, školy bojujú o žiakov, nie o zvyšovanie úrovne vzdelávania. Učitelia sú unavení, riešia svoju existenciu a strácajú angažovanosť, posunuli sme vzdelanie a učitelia – z prvého miesta na perifériu inteligencie.

Školstvo je prefeminizované - jeden z veľmi veľkých problémov výchovy. Deti z neúplnej rodiny, je ich dnes veľa, sa stretnú s mužskou autoritou snáď až v dospelosti. Som skeptická, obávam sa v najbližších rokoch nedostatku pedagogických zamestnancov. Nedovolím si ohodnotiť metodiku a kvalitu učiteľov. (Kiežby som nemala pravdu!)

Tvoj naj projekt
Ty a Feld?
Ľudovít Feld, významná osoba, košický kresliar, maliar. Maličký človek, avšak veľký svojou umeleckou tvorbou a osobnosťou. Prežil deportáciu do koncentračného tábora Oswienčim, bol „osobný“ maliar Jozefa Mengeleho, krutého doktora v Osvienčime. Ako kurátorka Galérie Ľudovíta Felda chcem zachovať pamiatku na malého giganta, chcem zachovať pamiatku na všetkých zavraždených Židov a niesť odkaz  UZ NIKDY VIAC!

Pochádzaš z Kežmarku – Ty a Tatry
Kežmarok- moje detstvo, rodičia a brat, stredná škola, aktívne lyžovanie, korčuľovanie, turistika- prešla som ako študentka všetky prístupné tatranské turistické miesta, tatranské plesá, strediská  a svahy. Rada sa vraciam, spomínam a som aj aktívna pri mnohých akciách ako sú Dni Židovskej kultúry, literárny večer, odhalenie pamätníka holokaustu, vydávanie zborníkov, starostlivosť o židovský cintorín a mnoho ďalších.

Rada cestuješ. Najobľúbenejšia destinácia
Cestovať sme začali až po 1989, mladí to majú dnes jednoduchšie, nepotrebujú povolenie, colnú deklaráciu, devízový prísľub a ešte aj dobré kádrové zázemie. Teším sa úprimne aj za nich.

V každej krajine, ktorú som navštívila, som našla nejakú pamiatku, ktorá ma oslovila, rada pozorujem atmosféru, štýl života, ruch v meste, ochutnám miestnu špecialitu, obdivujem kvalitné cesty, starostlivosť o historické pamiatky, ľudia sú väčšinou usmievaví a nápomocní.

Naj činnosť...
Čítanie, bridge, prednášky o holokauste, Galéria L. Felda, kultúra