Elen Gregová a Eurotour

Elen, ktorá je zodpovedná za 2 úžasné cestovateľské týždne našich študentov na cestách západnou Európou.

Prečo si sa stala Rotariánkou? Čo Ťa na tej myšlienke pomoci, podpory, existencie klubu oslovilo?
K Rotary ma priviedol môj rotariánsky krstný otec Juraj Vančík. Som veľmi empatická a dokážem sa doslova rozcitlivieť, ak vidím núdzu – či už materiálneho alebo iného charakteru. Cítim, že tí z nás, ktorých osud obdaril takými schopnosťami, že sú zväčša na popredných pracovných pozíciách a sú úspešní, majú akúsi morálnu povinnosť pomáhať. Verím v karmu, alebo „božie mlyny“.

Akú časť Rotary vnímaš ako najdôležitejšiu?
Väčšina rotariánov žije v materiálnom dostatku a v sociálnom prostredí, kde sa neriešia existenčné, materiálne alebo hraničné životné situácie. Preto je najprv dôležité uvedomiť si, že mimo „náš svet“ a náš okruh ľudí existuje mnoho rodín, jednotlivcov, detí, organizácií, kde sa zápasí doslova so životom. Ak si toto uvedomíme, je úloha Rotary hnutia a jeho poslanie – slúžiť iným, pomáhať tým, ktorí to potrebujú viac ako my sami (above self).

Čo Ti prinieslo členstvo v Rotary?
Celkom dobrý pocit a tiež dobrých priateľov nielen na Slovensku.

Ako dlho chodíš so študentami na Eurotour (2 týždne spoznávania Európy)?
Eurotour pre výmenných Rotary študentov organizujem a sprevádzam už 7 rokov.

Ako vnímaš túto aktivitu pre študentov?
Pre študentov, ktorí sú zväčša z iných kontinentov, je Eurotour určite veľkým lákadlom a celý rok sa na spoznávanie Paríža, Barcelony, Ríma, Florencie a Benátok tešia. Myslím, že aj táto cesta je pre nich etalónom na  porovnanie rozdielov medzi našou európskou  kultúrou s ich domovskými zvyklosťami a kultúrami. Po takmer roku strávenom v malých krajinách ako je Slovensko a Česko si často uvedomia, že aj naše krajiny sú  kultúrne, krásne a v mnohom nezaostávajú za „európskymi hviezdami„. 

Vždy si rada cestovala? Tušila si, že raz skončíš ako majiteľka cestovnej kancelárie?
Áno, vždy som rada a veľa cestovala, už aj počas socializmu som cestovala veľa ako ligová hráčka basketbalu. Len zhoda náhod ma priviedla k tomuto zaujímavému povolaniu.

Najobľúbenejšia destinácia
Celá juhovýchodná Ázia.

Naj činnosť...
Momentálne venovanie sa mojej 3,5 ročnej vnučke. To ma najviac napĺňa a uspokojuje.