Košické štvorčatá oslavujú 18 rokov

Tento september Zuzka, Jakub, Braňo a Martin oslávili 18 rokov

Rotary Club Košice vznikol v roku 1928, ako druhý najstarší klub na Slovensku po Bratislave. Bol veľmi aktívny, podporoval vzdelávanie študentov z nemajetných rodín a podieľal sa na založení RC v Poprade a v Užhorode. Činnosť klubu bola prerušená a zastavená v roku 1939. Na rotariánsku tradíciu sa podarilo v Košiciach nadviazať až koncom 20. storočia a 30. marca 2001 bola udelená Charta Rotary International pre „miléniový“ RC Košice.
RC Košice za svoju novodobú históriu pomáha nielen na medzinárodnej úrovni (eliminovanie detskej obrny, pomoc pri povodniach, zemetrasení, atď), ale uskutočňuje množstvo projektov vo svojom domácom prostredí. Jeden z takýchto dlhodobých projektov je podpora Košických štvorčiat od ich narodenia, teda od roku 2005.

Ako tento nápad vznikol?
V roku narodenia štvorčiat bol prezidentom Juraj Vančík, ktorý bol zároveň riaditeľom Nemocnice Šaca, kde sa štvorčatá narodili. Keďže šlo o unikátnu situáciu, spolu s klubom sa rozhodli štvorčatá každoročne podporovať finančnou čiastkou, až do ich 18tich rokov. Na začiatku Rotary klub nebol sám, ako dobrú PR to vnímalo viacero jednotlivcov. Rotary klub Košice však vyniká, pretože ako jediný podporoval rodinu celých 18 rokov a svoj záväzok dodržal. Okrem financií sa klub postaral o to, aby rodina šla niekoľkokrát k moru do Chorvátska s pomocou členky Elen Gregovej, ktorá vlastní cestovnú kanceláriu. Snaha klubu bolo štvorčatá aj spoznávať a pozývať ich na spoločné aktivity, čomu sa členovia potešili azda najviac. 

Ako vníma náš klub mamka, Katka Beregszasziová
„Naše prvé stretnutie si deti nepamätajú, ja mama však áno. Boli čerstvé, malé bábätká, keď ste ku nám zavítali a zobrali si nás pod vaše krídla. Takto až doteraz sme sa stretávali na rôznych akciách, či už divadlo, večera, Mikuláš, sadili stromčeky. Vďaka vám bola aj dovolenka v Chorvátsku, ktorú sme si ako rodina užili. Sme vám vďační, za každú jednu pomoc a podporu, vďaka ktorej sme sa mali o niečo lepšie. Ďakujeme, že ste boli s nami a my sme mohli spoznať tak úžasných a dobrosrdečných ľudí ako ste vy.“

Tento september, keď Zuzka, Jakub, Braňo a Martin oslávili 18 rokov, sa náš klub chcel symbolicky rozlúčiť, pretože naše spojenie nekončí, a to tým, že každému dieťaťu dáme na vstup do dospelosti finančnú odmenu v hodnote 1.000 eur.