Vianočný stánok

Pondelok 18.12.2023 od 10:00 do 20:00

Číslo rozhodnutia: OU-KE-OVVS1-2023/054160-003

Výrok:

Okresný úrad Košice podľa ustanovenia § 5 ods. 3. zákona o verejných zbierkach na základe návrhu na registráciu verejnej zbierky občianského združenia s názvom Rotary Klub Košice, so sídlom Kováčska 270/40, Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 313 147 41 (ďalej len "právnická osoba")

zapisuje verejnú zbierku do registra zbierok pod registrovaným číslom verejnej zbierky 801-2023-054150 na všeobecne prospešný účel rozvoja sociálnych služieb, vedy, vzdelávania a telovýchovy, rozvojová spolupráca a humanitárna pomoc, ktorej výnos bude použitý na území Slovenskej republiky.

Verejná zbierka bude vykonaná právnickou osobou v meste Košice, Hlavná ulica - drevený stánok: zbieraním príspevkov do stacionárnych pokladničiek v období od 18.decembra 2023 do 19.decembra 2023.

Číslo osobitného účtu zbierky, na ktorom sa budú zhromažďovať príspevky zbierky je:
SK378330 0000 0022 0272 0435, vedený vo Fio banke, a.s.