Náš Klub spolu s ROTARACTom na Vianočných trhoch

V pondelok, 5. decembra 2016, sme otvárali Vianočné trhy.

Filipko je krásny, usmievavý 7-ročný chlapček, ktorý od narodenia bojuje s viacerými chorobami a postihnutiami (mentálnymi aj telesnými). Doteraz si prešiel  rôznymi terapiami, nakoľko okrem iného doteraz nie je samostatne chodiaci. Dnes je už  školák, ktorý navštevuje prípravný ročník školy pre autistov  a mentálne hendikepované deti v Spojenej škole na Vojenskej ulici v Košiciach. Keďže ide o žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na podklade viacnásobného postihnutia, pracuje za pomoci asistencie a špeciálnych pomôcok.

Filipko - slniečko je aj napriek svojmu viacnásobnému postihnutiu veľmi šikovný, neustále napreduje, no problémom v škole je fakt, že nedokáže sedieť počas vyučovania na bežnej stoličke samostatne, keďže jeho chrbtové svaly v kombinácii s poruchou rovnováhy ho nedokážu udržať vo vzpriamenej polohe. Aby mal možnosť vôbec sa zapojiť do vzdelávacieho procesu,  je potrebná  špeciálne upravená stolička MADITA, na ktorú by sa mohol pohodlne upevniť a „rástla by s ním“. Zároveň by ju využívali v tejto špeciálnej škole aj iné deti s podobným osudom.

Pomôžme mu aspoň trošku v jeho ďalšom napredovaní a získavaní ďalších každodenných úspechov.