Prednáška nášho člena JURAJA SINAYa o Zväze Automobilového priemyslu

Prof. Sinay: „Verím, že efektívny a kvalitný automobilový priemysel je kľúčom ku konkurencieschopnej a prosperujúcej Slovenskej republike."

Prof. Sinay k svojmu vymenovaniu ešte v apríli 2015 povedal: „V rámci Zväzu automobilového priemyslu pôsobí veľmi kvalitný tím ľudí. Okrem novo vymenovaného vedenia sú to zástupcovia rôznych členských organizácií, ktorí fungujú v pracovných komisiách a pomáhajú napĺňať stanovené ciele. Rád by som zachoval kontinuitu vykonaného úsilia aj počas môjho mandátu. Verím, že efektívny a kvalitný automobilový priemysel je kľúčom ku konkurencieschopnej a prosperujúcej Slovenskej republike.“ Profesor Sinay predstavil 9 hlavných cieľov, ktoré nadväzujú na doterajšiu stratégiu. Novinkou je zameranie na podporu využitia alternatívnych zdrojov energie v automobilovom priemysle. Elektromobilita pritom bude, popri vede a výskume, priamo v gescii prezidenta. (zdroj:zaprs.sk)